Nữ Đại Tá Mimi Phan, thuộc UNITED STATES PUBLIC HEALTH SERVICE COMMISSIONED CORPS - MIPH Directory
1105
post-template-default,single,single-post,postid-1105,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 

Nữ Đại Tá Mimi Phan, thuộc UNITED STATES PUBLIC HEALTH SERVICE COMMISSIONED CORPS

Nữ Đại Tá Mimi Phan, thuộc UNITED STATES PUBLIC HEALTH SERVICE COMMISSIONED CORPS


Nữ Đại Tá Mimi Phan, thuộc UNITED STATES PUBLIC HEALTH SERVICE COMMISSIONED CORPS
NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA CHÚNG TA

Kính thưa quý thính giả, chuyên mục Những Vấn Đề Của Chúng Ta tuần này, xinđược tiếp tục thảo luận với nữ Đại Tá Mimi Phan, thuộc UNITED STATES PUBLIC HEALTH SERVICE COMMISSIONED CORPS, tạm dịch ra tiếng Việt là ĐOÀN ỦY NHIỆM Y TẾ CÔNG CỘNG của Hoa Kỳ. Đại tá Mimi Phan tham dự cuộc thảo luận này từ Thủ đô Hoa Thịnh Đốn, nơi bà và gia đình cư ngụ hơn 20 năm qua.
6/ Xin chào tái ngộ Đại tá, thưa bà, tuần trước, chúng ta đã thảo luận qua về quá trình binh nghiệp của bà và trọng trách mà bà đang đảm nhiệm hiện nay. Tuần này xin qua một lãnh vực khác, đó là khung cảnh và môi trường mà bà đang làm việc. Trước hết, ngoài việc là một phụ nữ, bà còn thuộc sắc dân da mầu, như vậy trong công việc hàng ngày, Đại tá có gặp trở ngại gì không, ví dụ như có bị “kỳ thị” không ạ?
7/ Thưa bà, trong đời sống quân ngũ, hẳn có nhiều chuyện vui buồn, thế thì kỷ niệm nào mà bà ghi nhớ nhất từ ngày gia nhập Đoàn Ủy Nhiệm Y Tế Công Cộng đến nay, thưa bà?

No Comments

Post A Comment